Betingelser

1. Leie

Leien er basert på at stoltrekk og bånd kan disponeres i det gitte tidsrommet leietaker ønsker.

Utlevering og innlevering av stoltrekkene skal på forhånd avtales og skal ikke fravikes. Leieperiode er på 4 døgn, hvis ikke annet er avtalt. Ved frakt plikter stoltrekk.no å sende trekkene til kundens angitte leveringsdato. Ved feil eller uforutsette problemer med levering fra posten/bring sin side, kan ikke Stoltrekk.no stå ansvarlig for at leveransen ikke er blitt gjennomført etter avtale.

2. Vask og rens

Leien inkluderer vask og rens av stoltrekk og bånd. Alle trekk og bånd skal sjekkes nøye etter hver eneste ordre, slik at stoltrekk.no alltid kan garantere at trekkene er i den stand de skal være når de leveres.

3. Leietakers plikter

Leietaker er 100% ansvarlig for utleid materiale i form av stoltrekk og bånd. Dette gjelder ifra leietaker har mottatt stoltrekk og bånd til de leveres tilbake i den stand de ble hentet i. Dette gjelder også reserve stoltrekk og bånd som eventuelt sendes med.

Skulle stoltrekkene når leietaker mottar de på noen som helst måte være ødelagt, flekkete eller ha noen annen form for skade, må dette dokumenteres og varsles til Stoltrekk.no umiddelbart. Har vi ikke blitt varslet kan vi ikke stå ansvarlig for trekk som kommer tilbake med skade/flekker, da vil erstatningsvilkårene gjelde for disse.

Alle stoltrekk og bånd må behandles med varsomhet. Leietaker er erstatningspliktig for all type skade som påføres stoltrekk og bånd, utenom det som kan forventes ved vanlig bruk. Eksempler kan være rifter, hull eller flekker som ikke kan vaskes. Erstatningssatsene er som følger:

Stoltrekk = 59,- per stykk

Bånd = 19,- per stykk

Dette blir belastet leietaker i form av faktura i etterkant av inspiseringen av utleieproduktene.

Ved forsinkelse av innlevering er det alltid leietaker, som står som ansvarlig for trekkene, som blir belastet. I tilfeller der utleid materiale ikke har blitt levert/sendt i henhold til bestilling vil leietaker bli fakturert for en ny leieperiode med samme antall trekk og bånd. Stoltrekk.no forbeholder seg retten til å kreve at utleid materialet også blir levert/sendt på den raskeste tilgjengelige måte, på leietakers bekostning.

4. Bestilling og faktura

Etter bestilling vil kunden motta faktura som vil ha maks 14 dagers frist for betaling. Her er leiebeløpet og fraktkostnad.

5. Utleiers plikter

Utleier plikter å disponere avtalt antall stoltrekk og bånd til avtalt tid i henhold til godkjent reservasjon så fremt den er gyldig. Utleier plikter også å sjekke at trekk er i den stand de bør være før de leveres ut. Dette skal gjøres 2 ganger før utlevering.

6. Innlevering

Leietaker må levere inn utleid materialet til avtalt tid. Det skal være samme antall stoltrekk og bånd som ble gitt ved utlevering. Leietaker er ansvarlig for tilbakelevering og er også erstatningspliktig etter samme satser som i foregående punkt om ikke alt blir innlevert.

7. Avbestilling

Heves bestillingen 4 uker før utleiedato, skal 30% av ordren betales. Heves bestillingen skriftlig senere enn 2 uker før utleiedato, skal 50% av ordren betales.

8. Forbehold

Vi tar forbehold om prisendring og endring av betingelser. Dette er særlig aktuelt ved årsskiftet.